ภาษา : ไทย
  

  สังคมออนไลน์
  


  ป้ายโฆษณา


  นาฬิกา
24 ตุลาคม 2560


ร้อยดวงใจ สานสายใย ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ร่วมแรง ร่วมใจ สานพลังโครงการ ร้อยดวงใจ สานสายใย ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง ซึ่งเป็นการปรับตกแต่งแปลงดาวเรืองของแต่ละระดับชั้นให้มีความสมบรูณ์ และวัตุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นพลังอันสำคัญในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช รัชกาลที่ 9  ผู้บริหาร  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
21/10/2560
2362721
27860


  ติดต่อเรา