ภาษา : ไทย
  

  สังคมออนไลน์
  


  ป้ายโฆษณา


  นาฬิกา
24 เมษายน 2561


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และงานสภานักเรียนจัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น โดยกิจกรรมในช่วงเช้า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดประชุมศึกษา เพื่อความเป็นสิรมงคลชีวิต ในการเริ่มต้นปีใหม่ หลักจากนั้น ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ขึ้น บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 1โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ “เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” จากผู้มีอุปการคุณ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และยังมีทุนการศึกษาจาก มูลนิธิศุมนิมิต แห่งประเทศไทย ที่ให้ความอุปการะคุณนักเรียนในความดูแลของมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดให้กับนักเรียนที่มีสภาพปัญหาครอบครัวยาจน แต่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ให้สามารถจบการศึกษาได้อย่างภาคภูมิ ในกิจกรรมช่วงท้าย นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ได้ให้เกียรติกล่าวอวยพรแก่นักเรียนในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 และร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถสอบเข้าติดอันดับ ที่ 1-3 ได้นอกจากนี้ได้ร่วมจับฉลากรางวัลของขวัญของคณะครูทุกท่าน เพื่อมอบให้กับนักเรียน ภายในงานสามารถสร้างสีสันได้จากการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่มาร่วมทำการแสดงพร้อมกันกับความร่วมมือของนักเรียน คณะครู ทำให้เห็นรอยยิ้มทั้งครูและนักเรียน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 อย่างปลื้มใจ  ผู้บริหาร  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
01/04/2561
3403409
44558


  ติดต่อเรา