ภาษา : ไทย
  

  เว็บไซต์การศึกษา


  นาฬิกา
16 กุมภาพันธ์ 2562


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีจำนวนผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมจำนวน 300 คน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งสาระสำคัญในการประชุม มีการแถลงนโยบายในการบริหารการศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล กิจการนักเรียน และบริหารทั่วไป และในเวลา 15.00 น. คณะผู้ปกครองนักเรียนแต่ระดับชั้นได้เข้าร่วมประชุมกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟังการนิเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-161339134045067/photos/?ref=page_internal  ผู้บริหาร  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย


  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
14/02/2562
4709983
52023


  ติดต่อเรา