ภาษา : ไทย
  

  สังคมออนไลน์
  


  ป้ายโฆษณา


  นาฬิกา
25 มิถุนายน 2561


ประกาศผลประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม

 ฝ่ายบริหารกิจการนนักเรียน และงานสภานักเรียน ได้ประกาศผลประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา และนางทิพวรรณ พลพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัล  ผู้บริหาร  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
18/06/2561
3739865
47810


  ติดต่อเรา