ภาษา : ไทย
  

  เว็บไซต์การศึกษา


  นาฬิกา
22 เมษายน 2562


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอ๋องซิมผ่าย ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 300 คน โดยทางโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา มีนโยบายในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแถลงนโยบาย มาตรการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาได้ ซึ่งนายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือนักเรียน ที่เรียนดีแต่ยากจนให้มีทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ละระดับชั้นจำนวน 7 คน ซึ่งได้รับการอุปการะคุณจาก ท่านนายแพทย์สำราญ ตันนาภัย เป็นผู้บริจาคทุนการศึกษา โดยมี้ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 2 ท่าน คือ คุณสุจิตรา ภิรมย์ฤทธิ์ และ คุณวรรณโน ตันนาภัย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์สำราญ ตันนาภัย และครอบครัว ไว้เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอุปการะคุณทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้มีทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปภาคหน้า  ผู้บริหาร  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย


  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
14/02/2562
4949087
53205


  ติดต่อเรา