ภาษา : ไทย
  

  เว็บไซต์การศึกษา


  นาฬิกา
13 ธันวาคม 2561


การสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่อง การอ่าน

 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กำหนดจัดสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ( Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561โดยการสอบดังกล่าวเป็นการเร่งพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  2 ราย


  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
24/11/2561
4449503
51122


  ติดต่อเรา