ภาษา : ไทย
  

  เว็บไซต์การศึกษา


  นาฬิกา
19 มิถุนายน 2562


กิจกรรม "วันดินโลก" ประจำปี 2561

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จัดกิจกรรม "วันดินโลก" ประจำปี 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 290 คนนายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้สู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่มนุษย์ชาติ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อพิเศษ เกี่ยวกับความเป็นมาของวันดินโลก และการดูแล อนุรักษ์ รักษาหน้าดิน จากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรการตอบคำถามเกี่ยวกับวันดินโลก สร้างสีสัน ความสุนกสนานให้กับนักเรียนได้รับทั้งความรู้และของรางวัลอีกด้วย  ผู้บริหาร  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  12 ราย


  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
14/02/2562
5116773
54065


  ติดต่อเรา