ภาษา : ไทย
  

  เว็บไซต์การศึกษา


  นาฬิกา
19 มิถุนายน 2562


ความเป็นมาของสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา

              โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ที่ตั้งหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งมะพร้าว  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์  82120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เนื้อที่ 35 ไร่ โทรศัพท์ / โทรสาร 076-445104  e-mail tpwy@hotmail.co.th  website:tpwy.ac.th  facebook: โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

         1.2 เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 3)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4)  

         1.3 พื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 2) ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอ

                               ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 3) อำเภอท้ายเหมือง

                               จังหวัดพังงา

                               เอกลักษณ์ของโรงเรียน

·       ปรัชญาโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา: การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีงาม

·       สัญลักษณ์ของโรงเรียน: แสงเทียนล้อมรอบด้วยช่อมะพร้าว

 

·       สีประจำโรงเรียน: เหลือง-ดำ

·       อัตลักษณ์โรงเรียน : ไปลา-มาไหว้

1


  ผู้บริหาร  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  14 ราย


  สถิติของเว็บไซต์
05/07/2556
14/02/2562
5116758
54065


  ติดต่อเรา